Xếp hạng Trường THCS Khe Sanh  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Khe Sanh / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Khe Sanh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34118807Trần nguyễn hoàng long66e8174010909
2 35950848Hoàng Lê Công Minh66A36702022
3 35414911Nguyễn thị cẩm tú 66c23901488
4 35263536Nguyễn Lê Linh Chi66A13001003
5 35601828Huấn rose66E13001084

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5