Xếp hạng Trường THCS Khe Sanh  Vật lý 8

Tất cả / Trường THCS Khe Sanh / Vật lý  8

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Khe Sanh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35235561Ngô Lê Phương Uyên88A717506931
2 33477471Ngô Lê Phương Uyên88A38703500
3 35774117Lê Thiện Quang88A25302311
4 33479017Trần Phú Đức86d35203259
5 36087599Lê Công Minh Tâm88B34701726
6 35775557Lê Thiện Quang88A1240625

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5