Xếp hạng Trường TH & THCS Bùi Dục Tài  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường TH & THCS Bùi Dục Tài / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường TH & THCS Bùi Dục Tài

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35146209Hoàng Nguyễn Hoài An 6A659907053
2 32286125HOANG NGUYEN HOAI AN6A655308489
3 32286039HOÀNG NGUYỄN HOÀI AN6a7544012776
4 32286083HOANG NGUYEN HOAI AN6A650609677
5 33465591Đặng Gia Huy66A646208279
6 20625902Đặng Gia Huy66A642209660
7 19780454Đặng Gia Huy66A639707678
8 19243559Đặng Gia Huy66A7394011778
9 24330454Phạm Bá Nghĩa66a7385011480
10 35321736Phạm An Ninh6A735509660
11 35039333Phạm An Ninh6A735209799
12 35632302Trần Thanh Nhật6A7342010441
13 35619809Lê Thị Khánh Linh 66B7334012381
14 34291053Phạm Bá Nghĩa66a6328010738
15 35859346Lê Thị Khánh Linh66B630908946
16 35824583nguyễn trí minh hưng66B630809883
17 35439633Nguyễn Thanh Huyền66C7299011805
18 35085663Nguyễn Trí Minh Hưng66b7293012372
19 35853336Lê Thị Khánh Linh66B328905124
20 30828176TRẦN BẢO CHÂU66a728907016
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616