Xếp hạng Trường TH & THCS Bùi Dục Tài  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường TH & THCS Bùi Dục Tài / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường TH & THCS Bùi Dục Tài

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35017093Trần Đình Bảo Nguyên44D7495012540
2 34311031Nguyễn Tuấn Kiệt43B746009861
3 34250733Nguyễn Tuấn Kiệt43B636704638
4 33749320Phạm Bá Thái Bảo43A7357012113
5 33769926Nguyễn Tuấn Khôi4b6345010800
6 35407569Nguyễn Tuấn Kiệt 44B532105013
7 35616773Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên4D7321013368
8 35092684Nguyễn Tuấn Khôi44B7320013484
9 30874431Phan Lê Tâm Nhi4a7319013032
10 35080059Nguyễn Tuấn Khôi44B6314510809
11 33781604Lê Ngọc Linh Đan44d7311012551
12 35129085Phạm Bá Thái Bảo44A7306012069
13 33749338Phạm Bá Thái Bảo43A630107897
14 35170413Phan Lê Tâm Nhi44a6301010809
15 35371247Nguyễn Tuấn Kiệt 44B530006722
16 30756122Trần Quang Linh44C7298012021
17 33749292Phạm Bá Thái Bảo43A6297010723
18 35402106nguyễn Trường Anh Vũ44D7294012030
19 35440435Hoàng Kim Định44B7292011796
20 33749433Phạm Bá Thái Bảo43A629108944
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616