Xếp hạng Trường TH & THCS Bùi Dục Tài  Vật lý 6

Tất cả / Trường TH & THCS Bùi Dục Tài / Vật lý  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường TH & THCS Bùi Dục Tài

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33465591Đặng Gia Huy66A639607173
2 19243559Đặng Gia Huy66A7387011685
3 19780454Đặng Gia Huy66A638308013
4 20625902Đặng Gia Huy66A633606762
5 32286039HOÀNG NGUYỄN HOÀI AN6a7271011528
6 35632302Trần Thanh Nhật6A724809592
7 35839282Lê Nguyễn Đan Quỳnh66A720809285
8 35698900Hồ Bảo Ngọc6A718208397
9 33525071Đặng Gia Huy66A21080798
10 33493259Đặng Gia Huy66A210801368
11 33477451Đặng Gia Huy66A210701080
12 35619809Lê Thị Khánh Linh 66B410604090
13 35039333Phạm An Ninh6A310104345
14 35627074trần lê huỳnh66B26702541
15 35321736Phạm An Ninh6A26201419
16 35428317Nguyễn Thanh Huyền66C25402470
17 32286083HOANG NGUYEN HOAI AN6A1270749
18 34291053Phạm Bá Nghĩa66a1270774
19 35322693Phạm An Ninh6a1260621
20 36113353Hồ Bảo Ngọc6A1210514
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616