Xếp hạng Trường TH & THCS Bùi Dục Tài  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường TH & THCS Bùi Dục Tài / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường TH & THCS Bùi Dục Tài

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33959094Trần Ngọc Đức Nhân22B6314010154
2 33720968Trần Ngọc Đức Nhân22B524906247
3 33720949Trần Ngọc Đức Nhân22B522906569
4 34849852TRẦN LÊ BẢO ANH22A214803543
5 33959258Trần Ngọc Đức Nhân22B314103913
6 35522906Duong Truong Hong Anh22B311703445
7 35768367Văn Nguyễn Thảo Nguyên22C3940975
8 34837903TRẦN LÊ BẢO ANH22A18901801
9 35695708Hoàng Trần Bình Nhi22C28002074
10 34555392Văn Đức Nhật Minh22C37801480
11 35385494HỒ NGỌC GIA HUY2b27702172
12 33713919Văn Nguyễn Thảo Nguyên22C2630861
13 33901351Dương Trương Hồng Anh21b14901801
14 35234072Hoàng Khánh Ngọc2c14801801
15 34450527Lê Ngọc Minh Trí22b14501697
16 35033791Hoàng Phan Kim Ngân22C24401077
17 35500037Bon22A1370619
18 35907845Lê Nguyễn Huyền Trâm22C13601182
19 35465415Nguyễn Lê Hương Giang22a13601802
20 35033797Hoàng Phan Kim Ngân22C1340441
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616