Xếp hạng Trường THCS Hội Yên  Toán Tiếng Việt 8

Tất cả / Trường THCS Hội Yên / Toán Tiếng Việt  8

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hội Yên

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36107811Hồ Thị Khánh Ly8A7362011997
2 35971532Hoàng Thùy Anh887336012095
3 35132021Hoàng Đăng Nhân8A7260011704
4 35319976Hồ Thị Khánh Ly8A6245010395
5 35278891Hoàng Thùy Anh8@@622809244
6 35130737Hồ Thị Khánh Ly8A622308669
7 35519190Nguyễn Thị Anh Thư8A413705334
8 35521264Nguyễn Văn Kiệt88a25002659
9 35693965Hoàng Thiên An8A14301486
10 35536015Hoàng Thị Diệu Thanh8813501569
11 36022468nguyễn lâm anh thư8813101070
12 35145346Hoàng Thùy Anh8@@12801789
13 35693021nguyễn trường nguyên8a12701757
14 35029197Hoàng Thùy Anh8812601735
15 32538022hoàng đăng nhân8%%12501707
16 35515661Nguyên trường nguyên88a1150706
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616