Xếp hạng Trường THCS Hội Yên  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Hội Yên / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hội Yên

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35972551Nguyễn Viết Học77a631307400
2 35424233Huỳnh văn vinh77b629608129
3 35418975Lê Thị Phượng77a629005855
4 35418388Nguyễn Viết Học77a628307241
5 35423591huynh văn vinh77b627309382
6 35320226Nguyễn Viết Học77a627007015
7 35324726Nguyễn Viết Học77a624605938
8 35092592HỒ THỊ BẢO NGỌC77a624307628
9 35160513Nguyễn Long Chánh Ngọc77a617908403
10 35796634Nguyễn Thị Ái Liên77a617409995
11 36013447Nguyễn Thanh Hà77B6170010433
12 35451478Nguyễn Phi Tấn7B616104615
13 35408611huynh văn vinh77b416006510
14 35823011Hồ Trần Bảo Hân77A616009259
15 36013186Nguyễn Thanh Xuân77B6160010642
16 35088805nguyễn thị thanh thủy77615408906
17 35796629Hồ Trần Bảo Hân77A615409227
18 35432435Nguyễn Thanh Hà77B6148010330
19 35905094Nguyễn Thị Ái Liên77a614708117
20 35423583Nguyễn Phi Tấn7B614708361

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75