Xếp hạng Trường THCS Hội Yên  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Hội Yên / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hội Yên

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35526035Nguyễn Lê Quỳnh Trang6A7374011962
2 36041389Hoàng Thị Cẩm Tuyên66a7367012485
3 35443022Ngô Tuấn Kiệt66a7310011842
4 35503960Nguyễn Lê Quỳnh Trang6a630508976
5 35390620Ngô Tuấn Kiệt 66a7295011916
6 35170819Nguyễn Thanh Hà66a728609542
7 35189131Hoàng Thị Cẩm Tuyên66a627908987
8 35256711Nguyễn Võ Chí Thanh66a727709439
9 35846289Hoàng Thị Cẩm Tuyên66a627309028
10 35496611Nguyễn Lê Quỳnh Trang6a627009763
11 35742712Nguyễn Thanh Hà66a625708571
12 35058435Hoàng Thị Cẩm Tuyên66a624408123
13 35999488Hoàng Đức Minh Huy66A7242010032
14 35292272Nguyễn Võ Chí Thanh66a623507271
15 35519312Ngô Tuấn Kiệt66a623408870
16 35272025Nguyễn Thị Bảo Trinh66a7231011465
17 35519259Ngô Tuấn Kiệt66a622808006
18 35443105Ngô Tuấn Kiệt66a722708295
19 35742715Nguyễn Thị Bảo Trinh66a621607742
20 35519219Ngô Tuấn Kiệt66a620808214
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616