Xếp hạng Trường THCS Hội Yên  Vật lý 6

Tất cả / Trường THCS Hội Yên / Vật lý  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hội Yên

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35526035Nguyễn Lê Quỳnh Trang6A27101734
2 35503960Nguyễn Lê Quỳnh Trang6a26301770
3 35256711Nguyễn Võ Chí Thanh66a26102095
4 35170848Nguyễn Thanh Hà66a26102377
5 35170819Nguyễn Thanh Hà66a26002309
6 35496611Nguyễn Lê Quỳnh Trang6a26002778
7 35292272Nguyễn Võ Chí Thanh66a25001632
8 35189131Hoàng Thị Cẩm Tuyên66a25002328
9 34616148Nguyễn Lê Ánh Nguyệt66a2380758
10 35375752Hoàng Đức Minh Huy66A1280999
11 35629259Hoàng Đức Minh Huy66A1250548
12 35375032Hoàng Đức Minh Huy66A1250825
13 35519259Ngô Tuấn Kiệt66a1250914
14 35275088Nguyễn Võ Chí Thanh66a1230924
15 35462205nguyễn thị bảo trinh66a1230977
16 35286971Huỳnh Thị Diễm Hằng66A1220703
17 34375127Nguyễn Lê Ánh Nguyệt66a12201189
18 35272025Nguyễn Thị Bảo Trinh66a12001569
19 34601268nguyễn lê ánh nguyệt66a1170721
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616