Xếp hạng Trường THCS Hải Thiện  Vật lý 9

Tất cả / Trường THCS Hải Thiện / Vật lý  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hải Thiện

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36088021Lý Hải Hậu9A714308499
2 36106216Lê Thị Cẩm Nhung9A713909398
3 34480516Trần Phong98B713608316
4 35893068Đặng Bá Bá9B612807753
5 35380889Đặng Minh Quân9B712307276
6 35270349Ngô Thị Thảo Chi9A711107396
7 35974823Trần Đức Long9A69904124
8 36081307Đặng Bá Bá9b69804509
9 35384242nguyễn Ngọc Hiếu9A69105130
10 33388078TrầnPhong97B1260622
11 35310405Đặng Thị Mỹ Châu9b12601765
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616