Xếp hạng Trường THCS Hải Thiện  Vật lý 6

Tất cả / Trường THCS Hải Thiện / Vật lý  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hải Thiện

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 19686386Lê Quang Thắng66B622608846
2 35314406Lý Thị Hà Thanh6b619106671
3 19716906Lê Quang Thắng66B25801437
4 35331883Lý Thị Hà Thanh6B25302735
5 35402943Lê Thành Nhân66B23802432
6 33953227lê quang thắng66a1290505
7 26442545Lê Quang Thắng66B1290588
8 33951629lê quang thắng66B1290612
9 35759232Lý Vân Anh66a1200512
10 35753629Nguyễn Thị Thùy An66a1180301
11 35484404Nguyễn Thị Kim Hồng6b1170293
12 35990330Đặng Minh Trí66b1150526
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75