Xếp hạng Trường THCS Lương Sơn  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Lương Sơn / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Lương Sơn

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35103687Phan Anh Tùng77a761609117
2 35173219nguyen ngoc lam77A7577010445
3 31193389Phạm Quốc Cường76A653604677
4 35129180Phạm Quốc Cường77a651103700
5 34336711Phạm Quốc Cường77a7511010110
6 35129344Phạm Quốc Cường77a650204242
7 35434715Trần Phương Thảo77A750206316
8 34596472Phạm Quốc Cường76A748404973
9 33861312Phạm Quốc Cường76A647607332
10 35167075phan anh tùng77a647407440
11 35104637Phạm Quốc Cường77a647004120
12 35128855phan anh tùng77a746706779
13 34602857Phạm Quốc Cường76A644303459
14 35170237phan anh tùng77a644105203
15 35103418Phan Anh Tùng 77a742109987
16 35143730phan anh tùng77a640609033
17 34336723Phạm Quốc Cường 76a740105120
18 35134638Hoàng Quỳnh Chi77A7394010264
19 35143006phan anh tùng77a738808101
20 35161487phan anh tùng77a637307623
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616