Xếp hạng Trường THCS Đồng Luận  Toán Tiếng Việt 9

Tất cả / Trường THCS Đồng Luận / Toán Tiếng Việt  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Đồng Luận

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34714209Nguyễn Xuân Thành99b7335011922
2 36076267Hoàng Thị Minh Thư99a630007978
3 35976502Hoàng Thị Minh Thư99a7300010444
4 35924523Hoàng Thị Minh Thư99a7278010202
5 36096121Nguyen Thi Thuong Huyền99b627308356
6 35932673Nguyen Thi Thuong Huyền99b626809089
7 35851478Nguyễn Xuân Thành99b626208320
8 35987754Nguyen Thi Thuong Huyền99b725809001
9 35921203Nguyen Thi Thuong Huyền99B7256013152
10 35849218Nguyễn Xuân Thành99b625307740
11 35916680Hoàng Thị Minh Thư99a624707293
12 35899820Hoàng Thị Minh Thư99A622309774
13 35902001Nguyen Thi Thuong Huyền99B6216010313
14 35964218Nguyễn Xuân Thành99b313203974
15 36033537Nguyễn Xuân Thành99B15601801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616