Xếp hạng Trường THCS Đồng Luận  Vật lý 9

Tất cả / Trường THCS Đồng Luận / Vật lý  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Đồng Luận

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36037543Đồng Anh Thư99B7245012664
2 36037934Đồng Anh Thư99B615306526
3 36064610bùi công vinh99a713908473
4 36121539Bùi Công Vinh99A313804063
5 36035285Bùi công vinh 99a 26002822
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616