Xếp hạng Trường THCS Diễn Nguyên  Toán Tiếng Anh 6

Tất cả / Trường THCS Diễn Nguyên / Toán Tiếng Anh  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Diễn Nguyên

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35509574võ nam phong66a148201959
2 35372236vo nam phong66A147602251
3 31590314nguyeen tien dat66a12301412
4 35866414võ nam phomg66a11160752
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75