Xếp hạng Trường Tiểu học A Minh Thuận  Toán Tiếng Anh 1

Tất cả / Trường Tiểu học A Minh Thuận / Toán Tiếng Anh  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học A Minh Thuận

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35060402Nguyễn Lê Bảo Minh11A651607174
2 35782491Doan Gia Hung11B638205039
3 35822101Lê Thị Kim Ngân11c630003392
4 35060744Nguyễn Lê Bảo MInh11A321503059
5 35413448Lê Thị Kim Ngân11C219602899
6 35532516Le Bui Thao My11C618103206
7 36028477Trần Bảo Duy Khánh11a313503134
8 35060376Vũ Tiến Minh11A112001570
9 35429033Trần Gia Bảo11A111801357
10 35237673Trần Gia Bảo11A111601747
11 35782356Tran Minh Duy11B210702274
12 35782509Tran Vy Minh11B210002345
13 35060711Trần Gia Bảo11A19801391
14 35830918Trần Hà My11C19501250
15 35840745Lê Bùi Thảo My11C15901162
16 35812318Đào Thị Huyền Anh11E1240215
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616