Xếp hạng Trường THCS Nam Hồng  Toán Tiếng Việt 9

Tất cả / Trường THCS Nam Hồng / Toán Tiếng Việt  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Nam Hồng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35555238Vũ Đức Toàn99D27103502
2 35548206Vũ Đức Toàn99D25803602
3 35519548Vũ Xuân Khu99b24903603
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616