Xếp hạng Trường THCS Nam Hồng  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Nam Hồng / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Nam Hồng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35633245NguyenDuyQuyet7738904939
2 35775171 Trần Tuấn Anh K/977C28002127
3 35489687Nguyen Duy Quyet7737404038
4 35384062ngo viet anh7726702333
5 35093844Đặng Tuấn Khanh77c26703579
6 35484151ho va ten7abcd26602717
7 35476113Ho va ten7abcd25602991
8 35359213chuquochoang7c1390834
9 35122286vian7jiihjoiu13201005
10 35476178luu thu hoai7A13201494
11 35466598Đặng Quốc Thái 77C13001801
12 35374446ngo viet anh7713001802
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616