Xếp hạng Trường Tiểu học Mỹ Tân  Toán Tiếng Anh 1

Tất cả / Trường Tiểu học Mỹ Tân / Toán Tiếng Anh  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Mỹ Tân

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35398160nguyen bao khanh11b1490849
2 35394844nguyen bao khanh11b1420761
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616