Xếp hạng Trường THCS Hải Anh A  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Hải Anh A / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hải Anh A

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 32836336Nguyễn Minh Đức65a238102688
2 35542510Nguyen Duc Manh66A136402847
3 35550252 Nguyen Duc Manh66A136302328
4 35690903Nguyễn Thu Diệu66A25801463
5 32836284Đỗ Anh Thư66A1180802
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616