Xếp hạng Trường THCS Đông Kinh  Toán Tiếng Anh 9

Tất cả / Trường THCS Đông Kinh / Toán Tiếng Anh  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Đông Kinh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 30840801Nguyễn Gia Bảo99a3728609839
2 36104204Lương Thu Trang98A3718806256
3 32192059Nguyễn Gia Bảo98a129102494
4 8270815Nguyễn Gia Bảo99a31390843
5 36058827Lương Thu Trang98A313701171
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616