Xếp hạng Trường Tiểu học 1 Thị trấn  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học 1 Thị trấn / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học 1 Thị trấn

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33178630Phạm Thế Lâm31a11500628
2 35216476Bùi Thanh Thiên Băng33A21300510
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616