Xếp hạng Trường Tiểu học Tô Hiệu  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Tô Hiệu / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tô Hiệu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35422123Trần Duy Nghĩa55a1410706185
2 35805469Phạm Thế Vinh55a112901799
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616