Xếp hạng Trường THCS Thiện Thuật  Toán Tiếng Việt 9

Tất cả / Trường THCS Thiện Thuật / Toán Tiếng Việt  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Thiện Thuật

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36133342Hoàng Phương Uyên99a714309265
2 36133192Lăng Văn Lanh99A714208115
3 36132865triệu thị hằng99a1260904
4 36133049Đàm Thị Kim Oanh99B12201362
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616