Xếp hạng Trường Tiểu học Hưng Vũ  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Hưng Vũ / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Hưng Vũ

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34643626Đoàn Minh Giang21a640107347
2 35491028Giáp Việt Nam22a3516907433
3 35497953Giáp Việt Nam22a338905319
4 35684428Hoang Bao Cham22a213601367
5 35503892Giáp Việt Nam22a312006423
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1196 · Branch · Slug: 2ef4d0179814b58574f850b7d7de7d43552b9239