Xếp hạng Trường Tiểu học Tân Quang  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Tân Quang / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tân Quang

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35233473Lê Hồng Hà446269010084
2 33518859Đặng Minh Quân42A76228010771
3 35125101Lê Minh Hạnh4A521307632
4 35484387Đặng Minh Quân44A626002831
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616