Xếp hạng Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1  Toán Tiếng Anh 4

Tất cả / Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1 / Toán Tiếng Anh  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35259322Vũ Tuấn Kiệt44a37329011649
2 35274650Bùi Đào Uyên Nhi44A17274012190
3 35142486Nguyễn Minh Quân44A1719209305
4 35311902Cao Thị Tường Vy44A1716959151
5 35255440Vũ Tuấn Kiệt44a3416506755
6 35113319Vũ Tuấn Kiệt44a3416306156
7 35223720Trần Minh Quân44A1413707145
8 32537923Nguyễn Tuấn Kiệt42A5612205183
9 35262656TƯỜNG DUY NHƯ BÌNH44A3311804197
10 35136470Do Thi Hoa44A311505344
11 35223846Trần Nguyễn Ni Na44A127903185
12 35264678Đào Phương Nhi4A347304873
13 35274727Bùi Đào Uyên Nhi44A126702920
14 32032349Tường Duy Như Bình41A1026703543
15 35014530dương bình minh44a125903386
16 35369963Trần Tuấn Minh44A51420897
17 35239640Chu Thao My4A713101801
18 35141204Nguyễn Long Tiến44A112801214
19 35259412Nguyễn Tường Vân 44A312701361
20 35306727Cao Thị Tường Vy4A112101801

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75