Xếp hạng Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1 / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35348389Lương Thanh Phong22A77510510582
2 35193453Nguyễn Ngọc Anh Thư22A47487013326
3 35758562Đào Gia Minh22A4744009925
4 35287572ĐÀO QUỲNH ANH22A47420010370
5 35826351Nguyễn Minh Đường22A1736709173
6 35280761Nguyễn Thảo Nguyên22a47345013291
7 36031891Phạm Gia Hân2A1726555930
8 35307537Nguyễn Duy Anh22A1725104194
9 35571765Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh22A1723258808
10 35280893ĐOÀN VI HÂN2A1519802808
11 35223823Hoàng Minh Phương22A1719404448
12 36127400Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh22A1618104310
13 35756956VU PHAM ANH THU22a1213503240
14 34436732Vũ Lê Gia Khanh22A7612801902
15 33894680Vũ Khánh Duy2115301363
16 35307358Nguyễn Minh Đường22A11460982
17 35280336Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh22A113901667
18 35294754Phạm Gia Hân22A11200427
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616