Xếp hạng Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1  Toán Tiếng Anh 1

Tất cả / Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1 / Toán Tiếng Anh  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thị trấn Bần 1

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35129738Đỗ Gia Bách11A7759608115
2 35059995Đỗ Gia Bách11A7651407249
3 35422280Bùi Huyền Trang11A7647405418
4 36096901Nguyễn Tiến Duy11a7744804744
5 36099229Lưu Gia Bảo11a7737606864
6 35900762ĐÀO THÙY LINH1lớp 1a6622801548
7 35454196Dương Hoàng An11A4219502716
8 35505808Nguyễn Thu An11A7219503197
9 35536858Nguyễn Tuấn Minh11a7418603291
10 35338805Nguyễn Hà Linh11A4317704593
11 35811872DƯƠNG GIA BẢO11A721280978
12 35811935Tạ Minh Quang11a5412501496
13 35442231Cao Phan Huyền My11A4111801106
14 36073941Nguyễn Cao Kỳ Phong11A2111801182
15 35128905Đỗ phương dung11A1111801245
16 35699017Hoàng Minh Kỳ11A7111701540
17 36101820Vũ Trần Bảo An11A6111701563
18 35317376Đỗ Xuân Bảo11A711160798
19 35668511Đặng Minh Ngọc1A718901087
20 35257812Đặng Thái Sơn11A71700481
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616