Xếp hạng Trường THCS Hoà Phong  Toán Tiếng Việt 9

Tất cả / Trường THCS Hoà Phong / Toán Tiếng Việt  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hoà Phong

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35438896Nguyễn Thị Yến99A770908762
2 35427879Nguyễn Thị Yến99A663605895
3 35926063Nguyễn Thùy Linh99A7460010510
4 35134753Nguyễn Thùy Linh99A324203636
5 35243219Lê Mai Hoa9A14501803
6 35197545DAO DIEU ANH99A14201801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616