Xếp hạng Trường THCS Hoà Phong  Toán Tiếng Anh 6

Tất cả / Trường THCS Hoà Phong / Toán Tiếng Anh  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hoà Phong

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35221951Nguyễn Tiến Đạt66A37402905
2 35185396Lê Minh Sơn66A37101989
3 35189865Bùi Nguyễn Minh Huy 66A26503439
4 35393869Nguyễn Hiếu Nghĩa6D26101568
5 35196683Vũ Tiến Dũng6A25803196
6 35221448Phạm Nguyên Hải6A25402957
7 35256408Nguyễn Hiếu Nghĩa6D23901393
8 35544520Phạm Minh Tú66A1330760
9 35185790Đào Minh Ngọc Long66A1330859
10 35169670Nguyễn Hiếu Nghĩa6D1310733
11 35200558Phạm Minh Tú 66A1300461
12 35185447Phạm Quang Vương6A12901527
13 36124042Nguyễn Hiếu Nghĩa66D1260790
14 35173280Pham Minh Tú66A12601059
15 35185778Vũ Đặng Lan Anh66A1250785
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616