Xếp hạng Trường THCS Xuân Dục  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Xuân Dục / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Xuân Dục

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34765605Pham Lan Anh66b419606925
2 35705852tran phan truong hai66a414906553
3 35724975tran phan truong hai66a26602014
4 34202538pham lan anh66b15801213
5 35718034tran phan truong hải66a14001801
6 35731919Trần phan trường hải66a1320873
7 35229193PHẠM KIM THOA66c12301801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616