Xếp hạng Trường THCS Nguyễn Lương Bằng  Vật lý 6

Tất cả / Trường THCS Nguyễn Lương Bằng / Vật lý  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Nguyễn Lương Bằng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35443546Trần Ngọc Quỳnh66A512705258
2 34739696Bùi Minh khang66a310103633
3 35754909Quách Minh Ánh66A59306381
4 35392211Nguyễn Mai Hương6A58203255
5 35392221Trần Thị Vân Anh66A25701785
6 35676956Trần Thị Thùy Linh66A25602285
7 35395168Trần Thị Thùy Linh66A24301165
8 35396310Phạm Hà My6A23001394
9 35410551Phạm Lan Anh 66A1210902
10 35392275Trần Thị vân Anh66A11601214
11 35410845Trịnh Quang Đạt66A11501107
12 35411106Bùi Minh Thành66A11501801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75