Xếp hạng Trường Tiểu học Yên Mông  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Yên Mông / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Yên Mông

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35912823Phạm Nguyễn Thành Long 44B7248010227
2 34031423nguyen anh quan44B7246012558
3 31185507Nguyễn Thanh Hà41C7246013236
4 35317216nguyễn huy hoàng44a24902331
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616