Xếp hạng Trường THCS Hữu Nghị  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Hữu Nghị / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hữu Nghị

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35898972Phùng chấn Hưng66a19699013907
2 24344006Nguyễn Quỳnh Anh66A19653016862
3 21311801Phạm Quang Huy66a19553015713
4 24248505Nguyễn Quỳnh Anh66A18548013586
5 35249351Đinh Nguyễn Gia Bảo66a19544010820
6 35286084Dark dảk66a1849909015
7 20466455Nguyễn Ngọc Linh Đan66A19490015515
8 35490115Bùi Viết Tùng Bách66A19485018217
9 35284894Nguyễn Thế Bảo66A19434010742
10 35389694Nguyễn Lê Thùy Trang66a19422017328
11 35694866Nguyễn Thanh Thảo66a1840809868
12 35233424Vũ Xuân Đức66A19396013493
13 35222752Nguyễn Vũ An Duy66A19395013660
14 35473543Phạm Anh Thư66A19393015320
15 35337565Nguyễn Bảo Luân66a19390015867
16 35313868Nguyễn Thế Bảo66A?8375011163
17 35151596Nguyễn Đoàn Anh Thái66A19368017166
18 33940528nguyễn thế bảo66A1736408442
19 27704079Phạm Quang Huy66A17355010246
20 35883569Nguyễn Minh quang66a19355016163

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5