Xếp hạng Trường Tiểu học Ngọc Lương A  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Ngọc Lương A / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Ngọc Lương A

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35658747tống hoàng sang55B724009841
2 35745405Nguyễn Trung Hiếu55b7150010485
3 35647232tống hoàng sang55B411905039
4 36018039nguyen trung hieu55B13601786
5 35665508tống hoàng sang55B1300397
6 35652631tống hoàng sang55B1290502
7 35753886tống hoàng sang55B1290894

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75