Xếp hạng Trường Tiểu học Ngọc Lương A  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Ngọc Lương A / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Ngọc Lương A

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35873198Phan Khánh Thy44c623108262
2 35454212Nguyễn Bảo Trân44C722008197
3 35909929Bùi Việt Hoàng44D7216010493
4 36084888Phạm Thị Bảo An44C719958725
5 35093547Lê Bùi Phương Linh44C718807095
6 35977774lê bùi phương linh44c716806110
7 35646412Phạm Thị Bảo An44C38804183
8 35401279Nguyễn Minh Vân 44A14101801
9 35326383Bùi Thị Anh Thư44C12101456
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616