Xếp hạng Trường THCS Kim Đồng  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Kim Đồng / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Kim Đồng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35746897Vũ Khánh Linh77A3612406083
2 35265571Vũ Minh Trang77a328603319
3 35537637Vũ Khánh Linh77A324901426
4 35343782Đổng Phương Mai77a314201490
5 34943146Buil dire vers - Vũ Gia Thành76a313501589
6 35266642Phạm Minh Quang77a313101672
7 34370673Nguyễn Thị Ngân Hà76A313101681
8 12264800Vũ Gia Thành7A31260924
9 34433430Vương Đắc Thái Dương76a31150342
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616