Xếp hạng Trường Tiểu học Chiềng Châu  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Chiềng Châu / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Chiềng Châu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34069582Ngần Duy Hưng54A27196012163
2 35383034tranthevu55a27119512352
3 35451653Lường Quang Nguyên55A124101784
4 35451628Bùi Thị Ngọc Hân55A123502663
5 35451690Lường Tân Bách55A123001001
6 35451668Mạc Thanh Lam55A112001614
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616