Xếp hạng Trường Tiểu học Chiềng Châu  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Chiềng Châu / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Chiềng Châu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33236117Hà Công Bảo Châu44A17211511770
2 35596640Hà Lường Bảo Trân44A17187011455
3 34221487Hà Công Bảo Châu44A16185510305
4 35596665Hà Thu Thuỷ44A17183011668
5 35596621Khà Phương Linh44A17180011971
6 35596597Hà Bích Ngọc44A1311805405
7 35632262lo ha linh dan44a17118011473
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616