Xếp hạng Trường THCS Chiềng Châu  Vật lý 9

Tất cả / Trường THCS Chiềng Châu / Vật lý  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Chiềng Châu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 32370177Hà Thị Phương Linh99B714009738
2 35296811HÀ THỊ LINH HƯƠNG99B8132010978
3 31315621Mạc Thị Khánh Ngọc98B711506577
4 32480232Hà Quốc Khánh99B711409858
5 35657261Hoàng Đại Nghĩa9948205168
6 32779318HÀ THỊ LINH HƯƠNG97B12201575
7 34309734Hà Thị Phương Linh98b12001733

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5