Xếp hạng Trường THCS Vạn Mai  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Vạn Mai / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Vạn Mai

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35761302Đỗ Yến Nhi667238010814
2 34804044Đinh Bảo Nam667194011506
3 35760767Từ Việt Hoàng66715606264
4 35760460Vũ Nhật Huy6624602013
5 34798527Đào Uyển My6624502416
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616