Xếp hạng Trường THCS Mai Hịch  Vật lý 7

Tất cả / Trường THCS Mai Hịch / Vật lý  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Mai Hịch

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35441692Vì Thị Phương Thảo77718106278
2 35440366Hà Thị Thảo Vi77717608377
3 35443489Vũ Thị Thanh Mai 7Lớp 77171010264
4 35476530Hải Thị Hải Yến 77712405317
5 35484317Hà Thị Thanh Tâm 77712408399
6 35429981Hà Bảo An77511005683
7 36125945vi thi thu thu thao7759104293
8 35516305Vi Thi Thu Thao7736503676
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616