Xếp hạng Trường Tiểu học Xã Nam Phong  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Xã Nam Phong / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Xã Nam Phong

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35831216Nguyễn Đức Hiếu22a9786510747
2 35831225nguyễn bảo ngọc22b9619511056
3 35831188nguyễn tuấn kiệt22a8615512707
4 35831202dangbaolong22a637758875

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5