Xếp hạng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Toán Tiếng Việt 9

Tất cả / Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm / Toán Tiếng Việt  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 8591698Do Huu Minh Huy97/36233010781
2 3064861Đỗ Hữu Minh Huy97/3621508790
3 35712864Nguyễn Mạnh Hùng99/3412705254
4 35175129Phạm Hoàng Trang99/1311204611
5 2042157Lê Nhất Thống99.438504591
6 35851507Thảo Linh 9928102481
7 35496086Đoàn Trần Giang Nhi99/513401802
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75