Xếp hạng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Toán Tiếng Việt 8

Tất cả / Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm / Toán Tiếng Việt  8

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35693087Nguyễn Khôi Nguyên88/1624209075
2 35796122Trần Tuấn88/1414705017
3 35024060Phan Hải An88/4212303603
4 35634299Nguyễn Anh Minh882411906237
5 34685785Phan Hải An 884211503474
6 17509046Nguyễn Đăng Khôi87/328103179
7 35592063Nguyễn Anh Minh88212901802
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1196 · Branch · Slug: 2ef4d0179814b58574f850b7d7de7d43552b9239