Xếp hạng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 18908053Huỳnh Trần Quốc Thiện76/339502652
2 35793448Hồ Bảo Phúc77/228202545
3 33587172Đống Bảo Khang77/126902808
4 35823616Tom77 26803602
5 36037312Hỳnh Trần Quốc Thiện77/325901944
6 35638570Nguyễn Thùy Trâm77/125702131
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616