Xếp hạng Trường Tiểu học Thanh Minh  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Thanh Minh / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thanh Minh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35752886Tòng Thị Thu Phương44A7317513110
2 36071612luongxuannam44a7286012958
3 35728864Lường Xuân Nam44a625509724
4 36072337Thùng Mai Trinh44B7232012583
5 32760325Đặng Nhật Minh4a3519805180
6 35054113LÒ BẢO LONG44B7174010658
7 35054137THUNGMAITRINH44B7164011558
8 35752845Lường Xuân Nam44A413905761
9 35752923Lường Thị Anh Thư44A48106319
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616