Xếp hạng Trường Tiểu học Thanh Minh  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Thanh Minh / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thanh Minh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35272222Lò Mai Chi 11a767207111
2 35313362Lau thị sua11A17668012028
3 35259543nguyễn khánh thịnh11A7650011113
4 35682526ngễn kánh tịnh11a763909081
5 35942806HOÀNG TRE SƠN11a762607324
6 35682516ngễn kánh tịnh11a661608026
7 35896374LÒ BẢO CHÂU11A761608194
8 35259124PHẠM THẢO CHI11A761508677
9 35259656Quàng Thị Phương Anh11A761508952
10 35272977Lò Thị Khánh Ngọc11A761409337
11 35259597Lê Tuệ Tâm11A7613011011
12 35269218Lường Long Thành11A760808820
13 35259629Lò Thị Kim Dung11A760609779
14 35259562Lò Mai Chi11A754107303
15 35682511ngễn kánh tịnh11a553006467
16 35533266Lò Thị Kim Dung11A751209879
17 35682503ngễn kánh tịnh11a443605758
18 35553734phạm thảo chi11A538707343
19 35837595Lò Mai Chi 11A331502814
20 35978771khanhthinh11a223903026
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616